Варіант 13. 1. Змістовні теорії мотивації.

1. Змістовні теорії мотивації.

2. Принципи побудови організаційних структур.

3. Способи реалізації влади.

Практична ситуація

Політика підприємства орієнтована на отримання максимальних прибутків. Однобічна орієнтація управління призвела до втрати конкурентоспроможності. Тоді менеджери запропонували систему орієнтації співробітників, що базується на таких положеннях:

- Інтереси клієнта повинні стояти на першому місці.

- Максимізувати прибуток із застосування на підприємстві сучасної техніки і технології.

- Заохочення за конкретні результати роботи.

Дайте відповідь на наступні питання:

- Чим, на Вашу думку, можна доповнити цю систему, щоб отримати максимальні результати?

- За рахунок чого підприємство може суттєво поліпшити свої результати при впровадженні змін поведінки всіх співробітників, фірми, в ціннісній орієнтації?

- Які будуть досягнення морально-етичного плану, а як наслідок використання нової системи орієнтирів?

Варіант 14

1. Процесуальні теорії мотивації.

2. Цільове управління.

3. Форми реалізації розпоряджень.

Практична ситуація

Як краще працювати з господарським партнером, клієнтом? Це питання стоїть перед кожним менеджером. Тут можна використовувати такі підходи:

- спробувати створити довірчу атмосферу при переговорах, використовуючи мовні звороти клієнта;

- попросити партнера більш докладно розповісти про проблему; це сприятиме більш чіткому визначенню позицій сторін;

- допомогти партнеру глибше зрозуміти ситуацію, роблячи по ходу бесіди короткі, що запам'ятовуються узагальнення-висновки;

- орієнтувати партнера на творчі міркування, що б проблема отримала більш різностороннє висвітлення;

- переконати партнера, що відкладати вирішення в сформованій ситуації невигідно. Це дозволить визначити реальність намірів партнера про співпрацю з вами;

- викласти власне рішення проблеми, але в ряді інших можливих, тоді клієнт вибере рішення самостійно, але швидше за все запропоноване Вами.

Постарайтеся оцінити:

Як із зазначених Вами підходів, на Ваш погляд, найбільш ефективний? Які ще підходи в ділових переговорах, що сприяють їх успіху, Ви могли б запропонувати?

Варіант 15

1. Контроль, його види.

2. Програмне управління.

3. Причини делегування повноважень підлеглим.

Практична ситуація

Оберіть будь-яке українське підприємство і проаналізуйте його внутрішнє і зовнішнє середовище. Зобразіть схематично.


5295917439819668.html
5295952981675109.html
    PR.RU™