Сутність поняття „робоче місце”. Класифікація робочих місць

Предыдущая11121314151617181920212223242526Следующая

Робоче місце – частина виробничого простору одного чи групи працівників, оснащена основним і допоміжним технологічним обладнанням, інвентарем, інструментом, робочими меблями, необхідними для проведення певного виду робіт. Усередині робочого місця виділяють робочу зону – частину простору, в межах якого відбуваються трудові дії працівника. Водночас, робоче місце це первинна ланка виробничої структури підприємства, яка може функціонувати відносно самостійно.

Організація робочого місця – це система заходів щодо його планування, оснащення засобами і предметами праці, розміщення в певному порядку, обслуговування й атестації.

Вимоги до організації робочого місця розробляються такою галуззю науки, як ергономіка.Основними завданнями якої є вивчення функціональних можливостей людини у трудових процесах і розроблення рекомендацій щодо створення оптимальних умов праці.

Робочі місця можна класифікувати за такими ознаками.

За ступенем механізації:

1. Робочі місця ручної роботи. Вонихарактеризуються тим, що всі трудові процеси на них виконуються за допомогою трудового зусилля виконавця, із застосуванням найпростішого інструмента.

2. Машинно-ручні робочі місця. До них належить оброблення предметів праці механізмами і за рахунок зовнішньої енергії (електричної, теплової), але за безпосередньої участі працівника (наприклад, робота на деревообробних верстатах із ручним подаванням, шиття на швейній машині).

3. Механізовані робочі місця характеризуються тим, що основні технологічні процеси повністю виконуються машинами й механізмами, а за робітником залишається лише функція управління машинами, тобто енергія людини витрачається на управління, а не на безпосереднє перетворення предмета праці (наприклад, робочі місця водіїв автотранспорту, майстрів механічного буріння скважин та ін.).

4. На автоматизованих робочих місцях весь технологічний процес здійснюється верстатом, машиною чи агрегатом автоматичної дії без участі працівника, за яким зберігається функція пуску і зупинки автомата, контролю за його роботою і за необхідності – налагодження (наприклад, робота машиністів автоматизованих насосних станцій водопроводу).

5. Апаратурні робочі місця, оснащені різними апаратами, впливають ними на предмет праці за рахунок теплової, електричної, хімічної чи біологічної енергії.

За ознакою спеціалізації:

1. Спеціалізовані робочі місця. Вони оснащені обладнанням спеціального призначення, на них можуть виконуватися близькі за змістом операції та види робіт (робоче місце штампувальника, бурильника та ін.).

2. Універсальні робочі місця. На них провадяться різнорідні роботи, вони оснащені універсальним обладнанням, що дозволяє швидко переходити від одного виду робіт до іншого (наприклад, в умовах ремонтно-механічних майстерень).За ознакою розподілу праці :

1. індивідуальні робочі місця, де постійно зайнятий один виконавець

2. колективні, де трудові процеси здійснюються групами працівників, в обслуговуванні великих машинних агрегатів тощо.

За кількістю обладнання, що обслуговується:

1. одноверстатні (одноапаратурні, одноагрегатні);

2. багатоверстатні (багатоапаратурні, багатоагрегатні).

За місцеположенням:

1. стаціонарні, розташовані та обладнані на одному місці;

2. пересувні, що постійно пересуваються у просторі (робочі місця ремонтного персоналу).

Для забезпечення збалансованості між кількістю робочих місць і наявною робочою силою, раціональнішого використання резервів виробничого потенціалу та підвищення продуктивності праці застосовують атестацію робочих місць.

Атестація робочих місць охоплює такі аспекти:

- умови праці і забезпечення техніки безпеки;

- техніко технологічні фактори, тобто технічна оснащеність, планування обслуговування, прогресивність технологічного процесу;

- рівень організації праці (темп роботи, час зайнятості, інтенсивність праці);

- економічна ефективність (витрати, доходи, результат).

На основі проведеної атестації розробляють паспорт робочого місця як єдиного документа, в якому всі необхідні вимоги до організації робочого місця розглядаються в єдиному комплексі.


5289210596851931.html
5289249432730484.html
    PR.RU™